Įvertinimo centras

Struktūruoto darbo pokalbio vertė neginčijama, tačiau darbuotojų atrankos arba jų paaukštinimo sprendimo priėmimo procesą gali reikšmingai papildyti ir išsamus asmenybės vertinimas, kuris padeda geriau susipažinti su finaliniais kandidatais ir priimti objektyvų sprendimą. Vieni pirmųjų Lietuvoje pradėjome taikyti išsamų asmenybės vertinimą ir esame sukaupę įvairiapusį kompetencijų vertinimo įrankių, psichometrinių testų bei praktinių užduočių įvairovę. Delta Management Solutions (buvusios HR Strategies) kompanijos sukurtas vertinimo metodikas naudojame jau daugiau nei 25 metų; 1997 m. jas adaptavo bei aprobavo Britų psichologų asociacija (British Psychological Society) bei Britų sertifikuotų personalo direktorių institutas (CIPD). Mūsų naudojama įvertinimo metodika pritaikyta plačiam pozicijų spektrui: aukščiausios grandies vadovams, vidurinės grandies vadovams, įvairių sričių specialistams. Atlikę įvertinimą, suteikiame informaciją apie kandidatų asmenybę, su darbo atlikimu susijusias kompetencijas, kurių neįmanoma patikrinti standartinio interviu metu.


Asmenybės kompetencijų vertinimas (simuliaciniai pratimai)
Gamybos darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių vertinimas
Profesinis asmenybės klausimynas (ProfileXT)
Psichometriniai testai